JUDr. Bc. Stanislav Bruncko

Mgr. Bc. Stanislav Bruncko

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, kde v roce 2011 obhájil diplomovou práci “Zálohování výživného” (titul Mgr.). Od roku 2011 je doktorským studentem studijního programu Občanské právo na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. V roce 2017 obhájil rigorózní práci na téma “Poručenství v českém právním řádu” (titul JUDr.). Absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2012 obhájil bakalářskou práci, jejíž tématem bylo srovnání českého trestního a kanonického trestního práva. Od roku 2009 do roku 2015 působil v brněnské advokátní kanceláři specializované zejména na rodinné právo. Specializuje se na rodinné, občanské, trestní a obchodní právo, přičemž v některých uvedených oblastech i publikuje. Mimo jiné se podílel na vzniku Unie soudních znalců, o. s. a prováděl poradenství pro znalecký portál www.znalecelektro.cz. Rovněž působil ve vzdělávacím programu sdružení Kappa, o.s., kde přednášel pro uživatele zařízení sociálních služeb dědické a občanské právo. Od roku 2015 poskytuje právní poradenství významné brněnské neziskové organizaci, která se zabývá řešením krizových situací v rodině a pomocí osobám postiženým domácím násilím.

Ovládá anglický a německý jazyk.

Mgr. Michael Straka 

Mgr. Michael Straka je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, kde v roce 2016 obhájil práci na téma „Pojem znásilnění“. Od téhož roku je koncipientem advokátní kanceláře JUDr. Bc. Stanislava Bruncka, kde se zabývá především občanským, rodinným a trestním právem, přičemž se zaměřuje na pomoc obětem domácího násilí. Kromě práva se věnuje také silovým sportům, a to zejména kulturistice, ve které i aktivně závodí.

Praktikanti

V současné době na pozici praktikantů působí několik studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity.  

Chcete se i Vy stát součástí našeho týmu?

Pokud máte zájem stát se součástí našeho týmu nebo pokud máte zájem o absolvování praxe, pak zašlete e-mailem svůj strukturovaný životopis JUDr. Bc. Stanislavu Brunckovi (stanislav@bruncko.cz) - ozveme se Vám sami obratem.