Stanislav Bruncko

Mgr. Bc. Stanislav Bruncko

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, kde v roce 2011 obhájil diplomovou práci “Zálohování výživného”. V roce 2017 obhájil rigorózní práci na téma “Poručenství v českém právním řádu” (titul JUDr.). V roce 2018 absolvoval doktorský studijní program Občanské právo na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity s obhájením práce “Systém výživného v České republice” (titul Ph.D.). Absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2012 obhájil bakalářskou práci, jejíž tématem bylo srovnání českého trestního a kanonického trestního práva. Od roku 2009 do roku 2015 působil v brněnské advokátní kanceláři specializované zejména na rodinné právo. Specializuje se na rodinné, občanské, trestní a obchodní právo, přičemž v některých uvedených oblastech i publikuje. Mimo jiné se podílel na vzniku Unie soudních znalců, o. s. a prováděl poradenství pro znalecký portál www.znalecelektro.cz. Rovněž působil ve vzdělávacím programu sdružení Kappa, o.s., kde přednášel pro uživatele zařízení sociálních služeb dědické a občanské právo. Od roku 2015 poskytuje právní poradenství významné brněnské neziskové organizaci Spondea, o.p.s., která se zabývá řešením krizových situací v rodině a pomocí osobám postiženým domácím násilím.

Ovládá anglický a německý jazyk.

Michael Straka 

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2016 obhájil diplomovou práci na téma „Pojem znásilnění“ (titul Mgr.). Od téhož roku je koncipientem v advokátní kanceláři JUDr. Bc. Stanislava Bruncka, Ph.D. Ve své praxi se Michael Straka zabývá zejména trestním právem, a to jak obhajobou obviněných, tak zastupováním poškozených, dále právem rodinným, občanským a přestupkovým. Mezi jeho záliby patří především sport, a to zejména kulturistika, ve které aktivně závodil, vaření a výroba nábytku.

Ovládá anglický jazyk.

Jan Groborz 

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou zakončil diplomovou prací na téma „Komparace české úpravy směnečných náležitostí a předpokladů platnosti směnky s úpravami ve vybraných zemích“ (titul Mgr.). Je činný v advokacii od roku 2012, zapsán v seznamu koncipientů je od roku 2015. V roce 2018 mu byl udělen titul JUDr. za obhajobu rigorózní práce na téma „Uplatnění směnečného nároku v soudním řízení“. V advokátní kanceláři JUDr. Bc. Stanislava Bruncka, Ph.D., působí jako koncipient od roku 2017, kde se zabývá především pomocí obětem domácího násilí, rodinným, občanským a trestním právem. Kromě práva se aktivně věnuje sportu, fitness, deskovým hrám a hře na saxofon.

Ovládá anglický jazyk.

Veronika Kozlová

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde v roce 2011 obhájila diplomovou práci na téma “Masová média jako materiální pramen práva” (titul Mgr.). Od roku 2011 je doktorskou studentkou studijního programu Občanské právo na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, kde píše disertační práci na téma “Domácí násilí v občanském právu”. Od roku 2013 pracovala jako právník neziskové organizace Spondea, o.p.s, kde se zabývala pomocí obětem domácího násilí. Advokátní koncipientkou JUDr. Bc. Stanislava Bruncka, Ph.D., je od roku 2015. Specializuje se na občanské, rodinné a trestní právo, zvláště pak na problematiku domácího násilí, kterou se zabývá i ve svých odborných publikacích. Kromě práva se věnuje cvičení, zejména józe a akrobacii ve vzdušné síti. Je autorkou cvičení D-Yogi Fly a provozovatelkou studia Flash Gym – www.jogavevzduchu.cz. Od roku 2016 je na rodičovské dovolené, výkon koncipientské praxe má přerušen.

Jiří Kočiščák

Je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde momentálně dokončuje diplomovou práci na téma “Vývoj judikatury v doménových sporech”. V advokátní kanceláři JUDr. Bc. Stanislava Bruncka, Ph.D., působí od roku 2016. V rámci kanceláře má na starosti zejména obchodní, občanské a správní právo. Je aktivní hráč šachu (v roce 2008 mu byl udělen titul “Mistr FIDE”), ze skupinových sportů se rekreačně věnuje hokejbalu. Jako dobrovolník příležitostně spolupracuje s organizací HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. Ovládá anglický jazyk.

Julie Přikrylová

V advokátní kanceláři JUDr. Bc. Stanislava Bruncka, Ph.D., působí jako právní asistentka od roku 2018. Zabývá se zejména rodinným a trestním právem. Je studentkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obor Právo a právní věda), kde v současné době zpracovává diplomovou práci na téma “Zásada presumpce neviny v kontextu současné doby”. Aktivně se věnuje skautingu (zakladatelka a vedoucí oddílu v Lelekovicích), hře na violu a klavír (pravidelně působí v Symfonickém orchestru Sokola Brno I a cimbálové muzice), fotografování a sebeobraně. Ovládá anglický jazyk.

Anna Krejčí

V advokátní kanceláři JUDr. Bc. Stanislava Bruncka, Ph.D. začala působit jako asistentka advokáta v roce 2017 a v témže roce nastoupila na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor Právo a právní věda). V advokátní kanceláři má na starosti zejména organizační a technické zázemí a fakturaci klientům. Kromě studia práv aktivně praktikuje Ashtanga jógu. Pochází z brněnské hudební rodiny, proto se také věnuje zpěvu a hře na housle. Je primáškou cimbálové muziky a působí ve studentském orchestru Mladí brněnští symfonikové. Ovládá anglický jazyk.

 

Chcete se i Vy stát součástí našeho týmu?

V současné době na pozici právních asistentů působí i další studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Pokud máte zájem stát se součástí našeho týmu nebo pokud máte zájem o absolvování praxe, pak zašlete e-mailem svůj životopis a motivační dopis JUDr. Bc. Stanislavu Brunckovi, Ph.D. (stanislav@bruncko.cz) - ozveme se Vám sami obratem.