Stanislav Bruncko

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, kde v roce 2011 obhájil diplomovou práci “Zálohování výživného”. V roce 2017 obhájil rigorózní práci na téma “Poručenství v českém právním řádu” (titul JUDr.). V roce 2018 absolvoval doktorský studijní program Občanské právo na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity s obhájením práce “Systém výživného v České republice” (titul Ph.D.). Absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2012 obhájil bakalářskou práci, jejíž tématem bylo srovnání českého trestního a kanonického trestního práva. Od roku 2009 do roku 2015 působil v brněnské advokátní kanceláři specializované zejména na rodinné právo. Specializuje se na rodinné, občanské, trestní a obchodní právo, přičemž v některých uvedených oblastech i publikuje. Mimo jiné se podílel na vzniku Unie soudních znalců, o. s. a prováděl poradenství pro znalecký portál www.znalecelektro.cz. Od roku 2015 poskytuje právní poradenství významné brněnské neziskové organizaci Spondea, o.p.s., která se zabývá řešením krizových situací v rodině a pomocí osobám postiženým domácím násilím. Je členem Asociace manželských a rodinných poradců, z.s., a předsedou spolku Křesťanští právníci, z.s.

Ovládá anglický a německý jazyk.

Michael Straka 

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2016 obhájil diplomovou práci na téma „Pojem znásilnění“ (titul Mgr.). S JUDr. Bc. Stanislavem Brunckem, Ph.D., spolupracuje od roku 2016 a advokátem je od roku 2019. Ve své praxi se Michael Straka zabývá zejména trestním právem, a to jak obhajobou obviněných, tak zastupováním poškozených, dále právem rodinným, občanským a přestupkovým. Mezi jeho záliby patří především sport, a to zejména kulturistika, ve které aktivně závodil, dále vaření a výroba nábytku.

Ovládá anglický jazyk.

Jiří Kočiščák

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou v roce 2019 zakončil diplomovou prací na téma “Vývoj judikatury v doménových sporech” (titul Mgr.). V advokátní kanceláři působí od roku 2016, v letech 2019-2022 jako advokátní koncipient, od roku 2022 jako spolupracující advokát. Specializuje se zejména na právo nemovitostí, právo občanské a obchodní. Je aktivním hráčem šachu (v roce 2019 mu byl udělen titul “International Master”). Ovládá anglický jazyk.

Aleš Viklický

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2019 úspěšně obhájil diplomovou práci na téma „Pohlavní zneužívání jako trestný čin podle § 187 trestního zákoníku“ (titul Mgr.). Koncipientskou praxi vykonal v renomované brněnské advokátní kanceláři, kde získal zkušenosti především v právu trestním, přestupkovém, rodinném, smluvním a občanském. Je schopen poskytovat právní služby v celé řadě právních odvětví, zejména však v právu trestním, občanském a rodinném. Se stávající advokátní kanceláří spolupracuje jako advokát od roku 2023. Mezi jeho koníčky patří kyokushin karate.

Veronika Kozlová

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde v roce 2011 obhájila diplomovou práci na téma “Masová média jako materiální pramen práva” (titul Mgr.). Od roku 2011 je doktorskou studentkou studijního programu Občanské právo na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, kde píše disertační práci na téma “Domácí násilí v občanském právu”. Od roku 2013 pracovala jako právník neziskové organizace Spondea, o.p.s, kde se zabývala pomocí obětem domácího násilí. Advokátní koncipientkou ve stávající kanceláři je od roku 2015. Specializuje se na občanské, rodinné a trestní právo, zvláště pak na problematiku domácího násilí, kterou se zabývá i ve svých odborných publikacích. Kromě práva se věnuje cvičení, zejména józe a akrobacii ve vzdušné síti. Je autorkou cvičení D-Yogi Fly a provozovatelkou studia Flash Gym – www.jogavevzduchu.cz. Od roku 2016 je na rodičovské dovolené, výkon koncipientské praxe má přerušen.

Lucie Zatloukalová

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde v roce 2019 obhájila diplomovou práci na téma „Právo na rozvod a tzv. tvrdostní klauzule“ (titul Mgr.). Od roku 2019 studuje doktorský studijní program Občanské právo na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde píše disertační práci na téma „Nesezdané soužití de lege ferenda“. Ve stávající advokátní kanceláři působí od roku 2018, od roku 2019 je advokátním koncipientem. Spolupracovala s neziskovou organizací Spondea, o. p. s., kde se zaměřovala na pomoc obětem domácího násilí. Před prací v advokátní kanceláři absolvovala stáž na Ústavním soudu ČR, u Veřejného ochránce práv a na Probační a mediační službě Prostějov. Zaměřuje se zejména na občanské, rodinné a trestní právo, v oblasti rodinného práva je i publikačně činná. Několik let je vegankou, ve volném čase ráda čte, příležitostně hraje volejbal a cvičí jógu. Ovládá anglický jazyk. Od roku 2022 má výkon koncipientské praxe přerušen a je na rodičovské dovolené.

Kateřina Filipová

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2020 obhájila diplomovou práci na téma „Možnosti použití předchozí výpovědi nepřítomného svědka v hlavním líčení“ (titul Mgr.). Je absolventkou Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí, obor Veřejnosprávní činnost. Ve stávající advokátní kanceláři působí od roku 2018, advokátním koncipientem je od roku 2020. Spolupracovala s neziskovou organizací Spondea, o. p. s., kde se zaměřovala na pomoc obětem domácího násilí. Ve volném čase ráda čte, navštěvuje divadla (především činohru a balet) a cestuje. Ovládá anglický jazyk.

Adam Blaha

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2020 obhájil diplomovou práci na téma „Zásahové žaloby ve správním soudnictví“ (titul Mgr.). Advokátním koncipientem ve stávající kanceláři je od roku 2020. Před studiem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity prošel systémem Waldorfského vzdělávání, a to jak na úrovní základní školy, tak na úrovni střední školy. Před prací v advokátní kanceláři absolvoval stáž na Ústavním soudu ČR. Mezi jeho záliby patří především sport, a to zejména jízda na kole, turistika a posilovaní. Dále rád čte a vaří. Ovládá anglický jazyk.

Denisa Kurková

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v roce 2020 obhájila diplomovou práci na téma „Kyberkriminalita a její odhalování a vyšetřování“ (titul Mgr.). Ve stávající kanceláři působí jako advokátní koncipient od roku 2020. Spolupracuje s neziskovou organizací Spondea, o. p. s., kde se zaměřuje na pomoc obětem domácího násilí. Ve volném čase se rekreačně věnuje florbalu, fotbalu a turistice. Ovládá anglický jazyk.

Anna Krejčí

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2022 obhájila diplomovou práci na téma „Nemajetková újma způsobená průtahy v řízení dle zákona č. 82/1998 Sb.“. V advokátní kanceláři začala působit jako asistentka advokáta v roce 2017, od roku 2019 byla na pozici právní asistentky a od roku 2022 je advokátní koncipientka. Během studia absolvovala stáž na Ústavním soudu ČR. Pochází z brněnské hudební rodiny, proto se věnuje hře na housle a zpěvu. Její další zálibou je sport, a to vysokohorská turistika, silový trénink a horolezectví. Ovládá anglický jazyk.

Karolína Pavelková

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde v roce 2022 obhájila svou diplomovou práci na téma Alternativní a komplementární medicína v českém právním řádu, kterou psala částečně pod vedením prof. Matthiase Klatta v rakouském Grazu. Ve stávající advokátní kanceláři působí od roku 2022 a je advokátní koncipientkou. Zaměřuje se zejména na rodinné právo. Ve volném čase se věnuje závodnímu beach volejbalu, běhu, lyžování, lezení a horské turistice, šití, čtení a cestování. Je velkou milovnicí dobré kávy a spaní pod širým nebem. Ovládá anglický jazyk.

Lenka Kalábová

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze – Fakulta podnikohospodářská, kde v roce 2008 obhájila diplomovou práci na téma „Problémy fundraisingu v ČR“ (titul Ing.). Dříve pracovala jako vedoucí koordinátor ve společnosti GUARANT International v Praze (přední organizátor kongresů a konferencí ve střední a východní Evropě). Pracovala také v IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o., jako manažer řízení změn. Ve stávající advokátní kanceláři pracuje od roku 2020 jako vedoucí kanceláře. Zabezpečuje asistenční, provozní a ekonomické potřeby advokátů a jejich týmu koncipientů a právních asistentů, a také má na starosti fakturaci klientům. Mimo práci se věnuje manželovi a svým třem synům. Ve volném čase ráda cestuje po evropských metropolích a čte duchovní a rozvojovou literaturu. Ovládá anglický jazyk, jehož studium si doplnila 3-měsíčním jazykovým kurzem „Business English“ na Marriott School of English v Londýně.

 

Chcete se i Vy stát součástí našeho týmu?

V současné době na pozici právních asistentů působí i další studenti Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Pokud máte zájem stát se součástí našeho týmu nebo pokud máte zájem o absolvování praxe, pak nám zašlete e-mailem svůj životopis a motivační dopis na adresu office@bruncko-straka.cz - ozveme se Vám sami obratem.